HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Veiligheidsobservatie

Cursus

Omdat een ongelukje in een klein hoekje zit, herkennen wij hem vaak niet. Iedereen heeft wel eens een “dat ging net goedervaring” gehad en vaak was dat ook het gevolg van meer geluk dan wijsheid.

Wachten tot het geluk u in de steek laat en het een keer fout afloopt is een optie, gevaren tijdig signaleren en daarmee de risico’s verkleinen is het alternatief.

Door middel van de methode: “Niet op elkaar letten, maar op elkaar passen“ kan onveilig gedrag op de werkplek beter worden gesignaleerd. Door aandacht te schenken aan de activiteiten van collega’s en derden in hun omgeving wordt de veiligheid op de werkplek verder vergroot.

Doel van de Cursus

Het voorkomen van ongevallen door het tijdig herkennen en onderkennen van de risico’s ten gevolge van:

• Onveilige handelingen

• Onveilige situaties

• Onverwachte gebeurtenissen

Cursusduur- en inhoud

De cursus wordt in een dagdeel gegeven.

De cursus is opgedeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte:

Theorie:

• Goed en kritisch observeren

• Bepalen van positie en handelingen

• Interpreteren van procedures en regels

• Rapportage

Praktijk:

Het praktijkgedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Certificaat

Elke cursist ontvangt een hand-out van Arbode. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

 

Voor meer informatie over deze in-company opleiding kunt u contact met ons opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png