HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Veilig werken in H2S gebieden

Cursus

Diwaterstofsulfide (H2S) meestal zwavel waterstof genoemd, is een kleurloos, sterk ruikend giftig gas dat iedereen wel herkend naar als de geur van rotte eieren. Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen.

Door de giftigheid ervan is het inademen van ook lage concentraties zwavelwaterstof gedurende langere tijd gevaarlijk.

Zwavelwaterstof ontstaat op 2 manieren: door de natuur zelf en door de industrie. In de natuur zelf wordt het gecreeërd door vulkanen en bij rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen zoals eiwitten. In de industrie ontstaat zwavelwaterstof uit vloeibaar zwavel, dit gebeurt in een zwavelfabriek. Zwavelwaterstof komt ook vrij bij verschillende soorten processen zoals : het verwerken van asfalt, rubber- en papierfabricage, bedrukkingen van textiel en in de (petro)chemische industrie.

Werknemers hebben een verhoogd risico om aan hoge concentraties zwavelwaterstof te worden blootgesteld. Bij hoge concentraties (>15 mg/m3) kunnen er verschillende gevolgen optreden: branderige ogen, kortademigheid, astma-aanvallen.

Bij een zeer hoge concentratie is er kans op long-oedeem, bewusteloosheid en zelfs overlijden. Zwavelwaterstofopname gebeurt door inademen.

Doel van de Cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over zwavelwaterstof, zodat veilig en doelmatig kan worden gewerkt.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die gaan werken op locaties waar H2S is aangetroffen of kan voorkomen.

Er is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

De cursus wordt gegeven in 1 dagdeel.

Onderwerpen die worden behandeld:

• Wat is H2S en waar komt het voor

• Eigenschappen van H2S

• Herkenning van H2s op de locatie

• Hoe te handelen bij het vrijkomen van H2S en of gas alarm

• Adembescherming

• Gasdetectieapparatuur

• Het testen van H2S apparatuur

• Praktische vaardigheden

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist krijgt cursusmateriaal en een certificaat van deelname.

 

Voor meer informatie over deze in-company opleiding kunt u contact met ons opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png