HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Gasmeten (SOG)

Cursus

Veel ongezonde en levensbedreigende situaties ontstaan op de werkplek doordat er in de omgevingslucht te weinig zuurstof is, explosieve, brandgevaarlijke en giftige stoffen zijn.

Om dergelijke situaties te voorkomen zal men metingen moeten laten verrichten door een daartoe bevoegd en opgeleid persoon. Naar aanleiding van de meetre­sul­taten kan men noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de totale arbeidsduur, de toegestane blootstelling en de te gebruiken pbm. Op deze manier leveren we een essentiële bijdrage aan een gezonde en veilige werkplek.

Doel van de cursus

De cursisten leren op een juiste wijze zelfstandig meetapparatuur te gebruiken en de resultaten van de metingen goed te interpreteren. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

De cursus bestaat uit 1 dag.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Natuur- en scheikunde

• Chemiekaarten

• Risico’ s van zuurstof

• Risico’ s van brand en explosie

• Explosie- en zuurstofmeters

• Schadelijke stoffen voor de gezondheid

• Toxmeters en gasdetectiebuisjes

• Besloten ruimten

• Meetprotocol

Certificaat

Elke cursist ontvangt een cursusboek en een certificaat.

Wij adviseren om na drie jaar een 1-daagse opfriscursus te volgen.

SOG examen

Wilt u een theoretische en praktisch examen conform de eisen opgenomen in de Opleidingsgids VCA SOG dan is dit mogelijk.

U krijgt dan bij voldoende resultaat een VCA SOG diploma gasmeten, inclusief pasje.

Het theorie examen VCA SOG, praktijk examen VCA SOG en afdracht VCA SSVV heeft een toeslag van € 65,- bovenop de reguliere cursuskosten.

 

Voor meer informatie over data waarop de opleiding wordt gegeven verwijzen wij u naar onze cursuskalender.

 

Uiteraard kan deze cursus ook in-company gegeven worden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png