HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

VOL VCA ZZP

VOL VCA cursus speciaal voor ZZP-ers, uniek in Nederland!

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk. Meestal zijn onveilige handelingen
(menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Doel van de Cursus

In de VCA Checklist is deze opleiding als must vraag opgenomen, voor alle operationele leidinggevenden langer dan 3 maanden in dienst. De VOL-VCA training leert kennis over de (Europese) wet- en regelgeving het herkennen van onveilige situaties, veiligheidsgedrag, taken, rechten, plichten, voorbereiden op noodsituaties, elektriciteit enz.
Als u leiding geeft aan mensen op een locatie waar VCA verplicht is dient u in het bezit te zijn van een VOL-VCA diploma, dit geldt ook voor ZZP-ers.

Cursusduur en Inhoud

De cursus duurt 1 dag inclusief examen. Daarbij worden worden 5 stuks gereedschap gekeurd conform de NEN-3140 norm en krijgt u een RI&E (Risico- Inventarisatie & Evaluatie) van uw eigen werkzaamheden. Vele VCA gecertificeerde opdrachtgevers zullen deze RI&E van u verlangen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Wetgeving

• Gevaren, risico’s en preventie

• Ongevallen: oorzaken en preventie

• Veiligheidsgedrag

• Taken, rechten, plichten en overleg

• Procedures, instructies en signalering

• Voorbereiden op noodsituaties

• Gevaarlijke stoffen

• Brand en explosie

• Arbeidsmiddelen

• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

• Elektriciteit en straling

• Ergonomische werkplek

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Certificaat

Elke cursist ontvangt een VOL-VCA cursusboek van Arbode. Het examen wordt door een onafhankelijk gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95 “op het rijbewijs geldig te laten blijven. De VCA cursus van Arbode valt onder de “code 95”.

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, neem dan vrijblijvend contact op met Arbode

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png