HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Cursus Basisveiligheid VCA

Een veiligheidstraining kan een wezenlijke bijdrage leveren als preventieve maatregel in het voorkomen van ongevallen of het verlagen van het aantal ongevallen of bijna ongevallen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste bijna ongevallen (geen lichamelijk letsel) en ongevallen (met lichamelijk letsel) plaatsvinden tijdens het werk. Meestal zijn onveilige handelingen (menselijk falen) de hoofdoorzaak van deze incidenten.

Doel van de Cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

De cursus duurt 1 dag, inclusief examen.

De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld:

• Wetgeving

• Gevaren, risico’s en preventie

• Ongevallen: oorzaken en preventie

• Veiligheidsgedrag

• Taken, rechten, plichten en overleg

• Procedures, instructies en signalering

• Voorbereiden op noodsituaties

• Gevaarlijke stoffen

• Brand en explosie

• Arbeidsmiddelen

• Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

• Elektriciteit en straling

• Ergonomische werkplek

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

Certificaat

Elke cursist ontvangt een B-VCA cursusboek van Arbode. Het examen wordt door een onafhankelijk gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95 “op het rijbewijs geldig te laten blijven. De VCA cursus van Arbode valt onder de “code 95”.

Voor cursusdata en locaties kunt u de cursuskalender raadplegen of vrijblijvend contact opnemen met Arbode

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png