HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Veilig verplaatsen van lasten

Cursus

Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd.

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in middelen, toepassings-mogelijkheden en veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het veilig verplaatsen van lasten.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Cursusduur- en inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven en is opgesplitst in een theoretisch en een praktijkgedeelte.

De volgende onderwerpen worden in het theoretische gedeelte behandeld:

• Wet- en regelgeving

• Begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten

• Soorten en kenmerken van hijswerktuigen

• Soorten en kenmerken van hijsgereedschap

• Wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap

• Afkeurcriteria hijsgereedschap

• Speciaal hijsgereedschap

• Communicatie bij het verplaatsen van lasten

 

Tijdens het praktische gedeelte wordt aandacht besteed aan:

• Praktisch oefenen met het veilig verplaatsen van diverse lasten

• Praktisch oefenen in het communiceren met de bestuurder van de aanwezige kraan

• Veiligheid

• Efficiëntie

• Dagelijks onderhoud

Certificaat

Elke cursist ontvangt een cursusboek van Arbode en bij voldoende resultaat een certificaat, welke 5 jaar geldig is.

Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun ‘code 95’ op het rijbewijs geldig te laten blijven. Deze cursus van Arbode valt onder de “code 95”.

Voor cursusdata en locaties kunt u vrijblijvend contact opnemen met Arbode.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png