HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Hogedrukreiniger

Cursus

In diverse bedrijfstakken worden handbediende hogedrukvloeistofspuitinstallaties gebruikt om installaties, apparatuur, gevels, productiehallen, leidingen, condensors, warmtewisselaars en vele andere objecten te reinigen. Naast de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, brengt het reinigen onder hoge druk specifieke risico’s met zich
mee.

Voor het werken met een werkdruk van meer dan 100 bar tot 500 bar is een speciale instructie wettelijk vereist. Boven de 500 bar is een aparte opleiding verplicht

Doel van de cursus

De cursisten kennis bijbrengen over de risico’s en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Het aanleren van praktische vaardigheden om veilig om te gaan met verplaatsbare hogedrukreinigers (> 100 bar maximale werkdruk tot 500 bar).

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

Deze cursus wordt in een halve dag gegeven en is opgesplitst in een theoretisch en een praktijkgedeelte. In beide gevallen ligt de nadruk op de aanwezige bedrijfssituatie, apparatuur en de dagelijkse praktijk van de cursisten.

In het theoretische gedeelte worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

• Begripsomschrijvingen

• Werken met hoge druk

• Werken met (chemische) toevoegingen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen

• Eerste hulp bij ongevallen

• Samenvatting en veiligheidstips

Het praktijkgedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht. Cursisten gebruiken eigen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: spuitpak, veiligheidslaarzen, gehoorbescherming, gelaatsscherm en handschoenen.

Certificaat

Elke cursist ontvangt een cursusboek van Arbode en een certificaat van deelname, welke 3 jaar geldig is.

Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus van een halve dag te volgen.

 

Voor meer informatie over deze in-company opleiding kunt u contact met ons opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png