HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Autolaadkraan

Cursus

Veel vrachtauto’s zijn ten behoeve van het zelf laden en lossen voorzien van een autolaadkraan. Van de chauffeur wordt, na een korte instructie over de bediening van de
kraan, verwacht dat hij zelfstandig met het materieel kan werken.

Door een training te volgen, krijgt de chauffeur een beter inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de kraan en zal hij beter in staat zijn om efficiënt en veilig met het materieel om te gaan.

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een autolaadkraan en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de autolaadkraan kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur- en inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven en is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.

Tijdens het theoretische gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Toepassingen van de autolaadkraan

• Risico’s en beheersmaatregelen

• Controles en onderhoud

• Veiligheid bij het werken met de autolaadkraan

• Wet- en regelgeving

 

Het accent ligt nadrukkelijk op de praktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

• Veiligheid

• Efficiëntie

• Rendement

• Methode van laden en lossen

Certificaat

Elke cursist ontvangt een hand-out van Arbode en een certificaat van deelname.

Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun ‘code 95’ op het rijbewijs geldig te laten blijven. Deze cursus van Arbode valt onder de ‘code 95’.

 

Voor meer informatie over deze in-company opleiding kunt u contact met ons opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png