HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

2015InterneAuditor

Cursus interne auditor

Steeds meer bedrijven laten hun organisatie certificeren volgens een managementsysteem op het gebied van kwaliteit, arbo en/of milieu. Om zeker te stellen dat het managementsysteem na certificering aan de eisen blijft voldoen zijn naast een jaarlijkse externe controle, ook interne controles door eigen medewerkers noodzakelijk.

Het voordeel hiervan is dat steeds meer medewerkers zich bezig houden met het kritisch doorlichten van de organisatie. Daarom zal er binnen de organisatie een aantal medewerkers dusdanig moeten worden getraind, dat zij als interne auditor op een verantwoorde wijze interne audits kunnen uitvoeren.

Doel van de cursus

Het bijbrengen van kennis en vaardigheden om zo kwalitatief verantwoorde interne audits te kunnen uitvoeren en rapporteren.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die interne audits uit (gaan) voeren. Enige kennis van of betrokkenheid met zorgsystemen verdient de voorkeur.

Cursusduur en inhoud

De cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Begrippen

• Uitwisselen van ervaringen

• Stappenplan

• Goede communicatie

• Audit technieken

• Rapporteren

• Evaluatie

Het huidige zorgsysteem wordt  beoordeeld en er wordt geoefend in het houden van interne audits. Vooraf zal een aantal procedures worden doorgenomen, om deze tijdens de training te kunnen gebruiken.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van Arbode en een certificaat van deelname.

Voor vragen en inschrijvingen kunt vrijblijvend u contact met Arbode opnemen.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png