HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener – BHV

De werkgever is verplicht het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dit kan door de kennis en vaardigheden jaarlijks te herhalen.

De geldigheid van het BHV diploma is 1 jaar.

Doel van de Cursus

Om als BHV-er goed op de taken voorbereid te blijven, worden tijdens de herhaling BHV de kennis en vaardigheden opgefrist. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, theoretische achtergronden en verrichtingen komen aan de orde.

Bij in-company trainingen kunnen we nader ingaan op bedrijfsspecifieke situaties.

Cursusduur- en inhoud

De cursus duurt 1 dag.

Onderdelen van de training

• Levensreddende handelingen

• Eerste hulp

• Redden en verplaatsen slachtoffers

• Reanimatie en gebruik van een AED

• Bestrijden beginnende brand

• Ontruiming

• Communicatie en melden incidenten

• Blussen met kleine blusmiddelen

Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van het diploma Eerste Hulp met een aantekening reanimatie.

Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand en ontruiming.

Certificaat

Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat en pasje met een geldigheid van 1 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95 “op het rijbewijs geldig te laten blijven.

De BHV cursus van Arbode valt onder de “code 95”.

Voor de cursusdata en locaties kunt u de cursuskalender raadplegen of vrijblijvend contact opnemen met Arbode.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png