HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Basiscursus bedrijfshulpverlener – BHV

Op basis van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat er op elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

De basiscursus BHV bestaat uit 2 dagen. 1 dag worden de levensreddende handelingen behandeld en de andere dag brand en ontruiming.

Aan het eind van de 2e dag wordt het examen afgenomen.

Doel van de Cursus

De cursisten leren de volgende taken:

• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen

• Reanimatie en gebruik van een AED

• Beperken en bestrijden ven een beginnende brand

• Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

• Alarmeren en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties

Cursusduur- en inhoud

De cursus duurt 2 dagen inclusief examen.

Levensreddende handelingen

• Eerste hulp

• Redden en verplaatsen slachtoffers

• Reanimatie en gebruik van een AED

Bestrijden beginnende brand

• Ontruiming

• Communicatie en melden incidenten

• Blussen met kleine blusmiddelen

Vrijstellingen

Voor het gedeelte levensreddende handelingen is vrijstelling van toepassing indien de cursist in het bezit is van het diploma Levensreddende Eerste Hulp (LEH) met een aantekening reanimatie. In dit geval duurt de cursus 1 dag en kost € 210,- per cursist.

Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het gedeelte brand en ontruiming. Ook in dit geval duurt de cursus 1 dag en kost € 210,- per cursist.

Bovenstaande cursusinhoud wordt op de betreffende ontheffingen aangepast.

Wilt u een BHV training volgen, maar heeft u één van deze vrijstellingen, neem dan vrijblijvend contact op met Arbode.

Certificaat

Elke cursist ontvangt een BHV cursusboek van Arbode. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat en pasje met een geldigheid van 1 jaar.

Code 95 CBR

Chauffeurs die beroepsmatig een vrachtauto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun “code 95“ op het rijbewijs geldig te laten blijven.

De BHV cursus van Arbode valt onder de “code 95”.

Voor de cursusdata en locaties kunt u de cursuskalender raadplegen of vrijblijvend contact opnemen met Arbode.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png