HEALTH IS OUR MISSION, SAFETY IS OUR VISION

Algemeen

Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 4500 ongevallen plaats waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo’n 800 branden uit waarvoor de brandweer moet uitrukken.

De meeste Spoedeisende behandelingen na een arbeidsongeval komen voor in de bouw (17 %) de industrie en delfstofwinning (15%) De kans op een arbeidsongeval is het grootst in de bouw met 3100 SEH-behandelingen per 100.000 werkenden.

Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 15) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er).

Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Hoeveel Bedrijfshulpverleners heeft u nodig?

In de Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV-er op vijftig werknemers geschrapt. BHV is dus meer maatwerk.

Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV-ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is.

Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV-ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages (Bron: NIBHV)

Arbode verzorgt vele mogelijkheden om BHV-trainingen te volgen.

Bij een in-company training wordt de training op uw locatie georganiseerd. De docent neemt de cursusmaterialen zoals lesboeken, presentatiemiddelen en ander studiemateriaal mee.
U verzorgt de lesruimte en de catering.

Bij een open inschrijving organiseert Arbode de training op een locatie en kunt u medewerkers hiervoor inschrijven via de cursuskalender.

Delen
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
contact_caps.png